Candidate Experience! Good feedback is worth its weight in gold.

Candidate experience it's not just a phrase. The positive experiences coming from the recruitment process are the best reward for the recruiter’s hard work. Additionally, there is no better way to get free employer branding than as a result of positive feedback from a candidate. NO FEEDBACK = NO CANDIDATE! Check what are the benefits for the company in relation to a proper feedback process?

Rejected? Recharge!

What can be more frustrating, the phone rings after you have sent your resume, but the journey to securing your dream jobs ends after the first or second interview with the employer.  Maybe you get to the final stage to be beaten to the post by another candidate. “It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.”

Odpadłeś? Powstań!

Uczucie frustracji, kiedy po wysłaniu CV, dzwoni telefon, ale dążenie do wymarzonej pracy kończy się po pierwszym, drugim spotkaniu z pracodawcą. Albo na ostatniej prostej przegrywamy z kontr-kandydatem. „(Od)padłeś, powstań… popraw koronę i zasuwaj”!

How NOT to get a job?

Today I would like to talk about the first steps every candidate needs to take. Resume (also known as a CV) preparation is a primary topic which candidates have a problem with. I am sure that the battle-hardened candidates amongst you, have read many ‘How to guides’ on Internet, maybe you have used one of the many websites that promises to create you the best resume/CV on the market or you are someone who just puts something together without any guidance. Of course, I am not saying every candidate is incapable of putting together a good resume/CV, however after many years in recruitment, I can still spot the usual mistakes, proving that there is still room for improvement and support on this subject.

Rekrutacyjna mowa ciała. Co rekruter czyta między gestami?

„Drapanie się po głowie może oznaczać niepewność albo świadczyć o łupieżu”. Wiedzieliście, że każdy gest ma swoje znaczenie w oczach rekrutera? To często przesądza o wyniku rozmowy. Bardziej niż idealnie napisany życiorys. Zgodnie z zasadą 7-38-55 Alberta Mehrabiana, kiedy komunikat jest niespójny, zaledwie 7% informacji czerpiemy z treści wypowiedzi (słów), 35% z brzmienia głosu, a aż 55% z komunikacji niewerbalnej, czyli języka ciała.

Praca w środowisku międzykulturowym. Wymagania kompetencyjne pracodawców.

W momencie otwierania się firm międzynarodowych na rynku pracy, pojawiła się wielka potrzeba zdefiniowania kompetencji, jakie powinni posiadać pracownicy, aby sprostać wymaganiom pracodawców. Początkowo, skupiano się jedynie na umiejętnościach typowo twardych. Z czasem dużą role zaczęły grać również kompetencje miękkie. Dziś, w dobie międzynarodowości i rosnącej ilości migracji obywateli różnych krajów za pracą, widać ogromną... Czytaj dalej →

Zasięgnijmy języka obcego. Z jakim językiem warto pojawić się na rynku pracy?

Kilka lat temu mogliśmy zaobserwować jedynie nieśmiałe ogłoszenia pracodawców, oczekujących od kandydatów znajomości języka angielskiego. Teraz coraz częściej obserwujemy wymagania przynajmniej dwóch języków obcych. Niepisanym standardem stała się znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym. Traktowany jako język codziennej komunikacji. Analizując raporty oraz ogłoszenia pracodawców oprócz języka angielskiego, bardzo pożądanym "na rynku" jest język niemiecki oraz francuski.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑