Rekrutacja bez uprzedzeń

Czy często zdarza Ci się dyskryminować w trakcie procesu rekrutacji? Czy usprawiedliwiasz to faktem naleciałości kulturowych, wyznaniem, wychowaniem, czy pochodzeniem społecznym? Jednak czy mamy prawo dyskryminować, lub oceniać innych? Czy chcielibyśmy, aby takie uprzedzenia dotknęły nas samych? Nawet będąc w pełni świadomym tematyki D&I, podczas rozmów z kandydatami, nieświadome uprzedzenia (unconscious bias) mogą pojawić się w postaci gestów, zachowań, mowy ciała, kontaktu wzrokowego, czy niewerbalnego języka ciała. Osoby rekrutujące mogą nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Jak zatem uniknąć dyskryminacji w procesie selekcji kandydatów? Kilka słów o uprzedzeniach i inkluzywności w procesie rekrutacji.

Work in the time of corona

The current post-apocalyptic vision of #human #resources is faint. The coronavirus has overloaded not only human health, but also #human #resources in companies.
Today, a few words about #employer #branding tailored to the #crisis caused by a pandemic, patterns coming from the #SSC industry and artificial intelligence in a collision with online recruitment.

Praca w czasach zarazy!

Obecna post apokaliptyczna wizja #human #resources wypada słabo. Koronawirus przeciążył nie tylko zdrowie ludzkie, ale przede wszystkim #ludzkie #zasoby w firmach.
Dziś kilka słów o #employer #brandingu na miarę #kryzysu wywołanego pandemią, wzorcach płynących z branży #SSC oraz sztucznej inteligencji w zderzeniu z rekrutacją online.

Candidate Experience! Good feedback is worth its weight in gold.

Candidate experience it's not just a phrase. The positive experiences coming from the recruitment process are the best reward for the recruiter’s hard work. Additionally, there is no better way to get free employer branding than as a result of positive feedback from a candidate.

NO FEEDBACK = NO CANDIDATE!

Check what are the benefits for the company in relation to a proper feedback process?

Rejected? Recharge!

What can be more frustrating, the phone rings after you have sent your resume, but the journey to securing your dream jobs ends after the first or second interview with the employer.  Maybe you get to the final stage to be beaten to the post by another candidate.
“It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.”

Odpadłeś? Powstań!

Uczucie frustracji, kiedy po wysłaniu CV, dzwoni telefon, ale dążenie do wymarzonej pracy kończy się po pierwszym, drugim spotkaniu z pracodawcą. Albo na ostatniej prostej przegrywamy z kontr-kandydatem.
„(Od)padłeś, powstań… popraw koronę i zasuwaj”!

Zarabiasz za mało? Dowiedz się jak negocjować wynagrodzenie! Część 1.

Wysyłamy aplikację. Przy sprzyjających wiatrach, zostajemy zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. A co w sytuacji, kiedy dostajemy po całym procesie telefon „zapraszamy do nas do firmy”? Ogarnia nas radość, rozpiera duma... Zapominamy często o zdrowym rozsądku i godzimy się na wszystkie warunki nowego pracodawcy. Błąd? Nie! Ale tylko pod warunkiem, jeśli warunki proponowane odzwierciedlają nasze oczekiwania. Natomiast przyzwolenie na gorsze warunki, niestety mogą pracownika dużo kosztować.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑