Subiektywnie o rynku pracy w kryzysie.

Jako wieloletni praktyk związany z HR, czuje się w obowiązku spreparować małe subiektywne podsumowanie faktów i mitów związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy. W dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa rzecz jasna. Realia w środowisku pracy od połowy marca 2020rokuewoluują z tygodnia na tydzień, a czasem z dnia na dzień. Niewątpliwe "każdy orze jak może" i szuka swojego miejsca w świecie wirtualnym. Ilości sprzecznych bądź niezweryfikowanych doniesień urosły do rangi kataklizmu – czy większego niż sama epidemia?

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑