Work in the time of corona

The current post-apocalyptic vision of #human #resources is faint. The coronavirus has overloaded not only human health, but also #human #resources in companies. Today, a few words about #employer #branding tailored to the #crisis caused by a pandemic, patterns coming from the #SSC industry and artificial intelligence in a collision with online recruitment.

Praca w czasach zarazy!

Obecna post apokaliptyczna wizja #human #resources wypada słabo. Koronawirus przeciążył nie tylko zdrowie ludzkie, ale przede wszystkim #ludzkie #zasoby w firmach. Dziś kilka słów o #employer #brandingu na miarę #kryzysu wywołanego pandemią, wzorcach płynących z branży #SSC oraz sztucznej inteligencji w zderzeniu z rekrutacją online.

Zasięgnijmy języka obcego. Z jakim językiem warto pojawić się na rynku pracy?

Kilka lat temu mogliśmy zaobserwować jedynie nieśmiałe ogłoszenia pracodawców, oczekujących od kandydatów znajomości języka angielskiego. Teraz coraz częściej obserwujemy wymagania przynajmniej dwóch języków obcych. Niepisanym standardem stała się znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym. Traktowany jako język codziennej komunikacji. Analizując raporty oraz ogłoszenia pracodawców oprócz języka angielskiego, bardzo pożądanym "na rynku" jest język niemiecki oraz francuski.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑