Recruitment without bias

How often you #involuntarily #discriminate others during the #recruitment #process? Are you justifying yourself by cultural background, religion, education or social origin. However, do we have the right to discriminate or #judge #others? Would we like prejudice to be affecting ourselves? Even if we are fully aware of the #D&I topic, #unconscious #bias may appear in the form of gestures, behaviours, body language, eye contact, and non-verbal body language during the interview with applicants. Recruiters may not even realize it. Thus, how to #reduce #unconscious #bias in #recruitment? Today on #unconscious #bias, #diversity and #inclusion in #recruitment #process.

Rekrutacja bez uprzedzeń

Czy często zdarza Ci się dyskryminować w trakcie procesu rekrutacji? Czy usprawiedliwiasz to faktem naleciałości kulturowych, wyznaniem, wychowaniem, czy pochodzeniem społecznym? Jednak czy mamy prawo dyskryminować, lub oceniać innych? Czy chcielibyśmy, aby takie uprzedzenia dotknęły nas samych? Nawet będąc w pełni świadomym tematyki D&I, podczas rozmów z kandydatami, nieświadome uprzedzenia (unconscious bias) mogą pojawić się w postaci gestów, zachowań, mowy ciała, kontaktu wzrokowego, czy niewerbalnego języka ciała. Osoby rekrutujące mogą nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Jak zatem uniknąć dyskryminacji w procesie selekcji kandydatów? Kilka słów o uprzedzeniach i inkluzywności w procesie rekrutacji.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑