Zasięgnijmy języka obcego. Z jakim językiem warto pojawić się na rynku pracy?

Kilka lat temu mogliśmy zaobserwować jedynie nieśmiałe ogłoszenia pracodawców, oczekujących od kandydatów znajomości języka angielskiego. Teraz coraz częściej obserwujemy wymagania przynajmniej dwóch języków obcych. Niepisanym standardem stała się znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym. Traktowany jako język codziennej komunikacji. Analizując raporty oraz ogłoszenia pracodawców oprócz języka angielskiego, bardzo pożądanym "na rynku" jest język niemiecki oraz francuski.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑